2012 44CLASH オフィシャルジャッジの紹介

Technique

Ryosuke Kawamura


Hitoshi Ono


Yohei Kagawa


Atsushi Yamada


Mark Yoshi Mikamoto


Performance

K.I.N


ZiNEZ


Kenichi Nakamura


Kazuki Hayashi